Behin betiko zerrenda eta matrikula formalizatzea Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxean. Arieta Haur Eskola

ONARTUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

Kontsultatu hemen behin betiko zerrenda erreklamazioen epea igaro ondoren:

LISTA DEFINITIVA 20-21

MATRIKULAZIOA

  • Matrikula: uztailaren 17tik 24ra.
  • Prozedura: telematikoa. Eskabide bat bete beharko duzue.
  • Arreta ordutegia: 8.00etatik 14.00etara, 948 552039 telefonoan.
  • Dokumentazioa: eskatutako dokumentazio guztia helbide elektroniko honetara bidali behar da arieta@estella-lizarra.com

1. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

  • Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia, haurra inskribatua dela frogatzeko.
  • Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria. Aldez aurretik, emailez bidaliko zaizue 75 euroko ordainketa egiteko ordainagiria, matrikula fidantza bezala.
  • Familia liburuaren fotokopia (gurasoak eta seme-alabak).
  • Gurasoen edo legezko tutoreen 2019ko Pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpenaren fotokopia. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin beharrik ez badute, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titulartasuna duen toki entitateak beharrezkotzat jotzen dituen agiriak aurkeztu beharko dituzte, familiak 2019. urtean izan dituen diru-sarrerak zehazteko.
  • Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.
  • Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.

 

Error: Formulario de contacto no encontrado.

 

* Estella-Lizarrako Udalaren Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxean matrikulatuta geratu da, 3. atalean adierazten den aukerarekin, eta 1. atalean aipatzen den dokumentazioa aurkeztu du.

Volver arriba