30 de enero de 2023

Ludoteca de Carnaval-Inauterietako Ludoteka 2023

 • 20 y 21 de febrero
 • Precio: 15 euros y 8 euros (tarifa reducida)
 • Horario: 8.30 a 14.30
 • Inscripciones hasta el 13 de febrero
 • Otsailaren 20an eta 21ean
 • Prezioa: 15 euro eta 8 euro (tarifa murriztua)
 • Ordutegia: 8:30etik 14:30era
 • Izen emateak otsailaren 13a arte

 

 

 

 

 

 


  DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO/HARREMAN PERTSONAREN DATUAK:


  DATOS DEL NIÑO O NIÑA/HAURRAREN DATUAK

  Nombre y Apellidos (obligatorio)/Izen-abizenak (nahitaezkoa)

  Grupo de edad (A elegir uno)/Adin-taldea (nahitaezkoa):


  NOTICIAS RELACIONADAS

  Volver arriba