ESTELLA-LIZARRAKO ARETO FUTBOLEKO GIZARTE TXAPELKETA – TORNEO SOCIAL DE FÚTBOL SALA ESTELLA-LIZARRA

IZEN-EMATEA

urtarrilak 24 – otsailak 4

Izen-ematea

LIGA + KOPA, 400 EURO (e-mailen bidez*) 50 euroko deskontua prestakuntza jardunaldietara joateagatik (gutxienez pertsona bat talde bakoitzeko saio bakoitzean)

50 euroko deskontua emakumeen partaidetzagatik (partiden % 75ean gutxienez parte hartzea).

TXAPELKETAK

LIGA (otsailetik ekainera) Larunbatak arratsaldeetan Oncineda karpan. Hainbat talde, inskripzioen arabera. Kiroltasunaren eta MVPren sariak

KOPA (Puy Birjinaren astea) Plaza gordeak Ligako taldeentzat. Plaza irekiak izen emate berrietarako. Kanporaketa sistema.

PRESTAKUNTZA

90 MINUTUKO SAIOAK (datak zehaztu gabe)

Berdintasunaren arloko prestakuntza, lesioen prebentzioa, lehen sorospenak, parte hartzeko arbitrajea edo kiroltasuna eta joko garbia sartzen dira.

ARGIBIDE GEHIAGO ETA IZEN EMATEA

FUTBOLSALAESTELLALIZARRA@GMAIL.COM

BESTE KONTU BATZUK.

  • Kiroltasuna: Txapelketak kiroltasunaren eta joko garbiaren eredu izan nahi du. Ekintza bortitzak gaitzesten dituen erregelamendu batek lagunduko dio filosofiari.
  • Arbitroak: Laguntza eta prestakuntza izanen dute beren lana ahalik eta profesionaltasun handienarekin eta baldintzetan egin ahal izateko.
  • Berdintasuna: Txapelketa kirolean emakumeen presentziaren adibide izatea nahi dugu. Hori dela eta, ekimen zehatzak eginen dira berdintasuna bultzatzeko.

INSCRIPCIONES

24 ENERO-4 FEBRERO

INSCRIPCIONES

LIGA + COPA , 400 EUROS (Vía email*) Descuento de 50 euros por asistencia a las jornadas de formación (mínimo 1 persona por equipo en cada sesión) Descuento de 50 euros por participación femenina (participación mínimo en el 75% de los partidos).

COMPETICIONES

LIGA (De febrero a junio) Sábados por la tarde en la Carpa Oncineda Varios grupos en función de las inscripciones Premios a la deportividad y MVP

COPA (semana de la Virgen del Puy) Plazas reservadas para los equipos de la Liga Plazas abiertas para nuevas inscripciones Sistema de eliminatorias

FORMACIÓN

SESIONES DE 90 MINUTOS (Fechas por confirmar)

Se incluye formación en igualdad, prevención de lesiones, primeros auxilios, arbitraje participativo o deportividad y juego limpio.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

FUTBOLSALAESTELLALIZARRA@GMAIL.COM

OTRAS CUESTIONES.

  • Deportividad: El Torneo busca ser un ejemplo de deportividad y juego limpio. La filosofía se verá apoyada por un Reglamento que condene las acciones violentas.
  • Árbitros: Tendrán el apoyo y la formación para poder ejercer su labor con la máxima profesionalidad y en condiciones.
  • Igualdad: Queremos que el Torneo sea un ejemplo de la presencia femenina en el deporte. Por ello, se van a llevar a cabo iniciativas concretas para impulsarla.

 

 

Volver arriba