2024ko otsailak 8

Gaurko osoko bilkuraren laburpena, otsailaren 8koa

Foto noticia

GAI-ZERRENDA

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI
1.- 2024ko urtarrilaren 11ko ohiko bilkuraren akta, irakurri eta, hala badagokio, onestea.

BERRIKUSTEKO


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA
2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

JAKINAREN GAINEAN


IZAERA ERABAKITZAILEA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK
3.- Hasierako onespena, hala badagokio, ordenantza fiskalak indargabetzea.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA


4.-Hasiera batez onestea, 2024ko aurrekontu luzatuaren 2. aldaketa, bidezkoa bada. Kreditu berezia.

ONETSITA. 9 BAI (UPN, PSN ETA PP) EZ 6 (EH BILDU ETA CONTIGO-ZUREKIN), 1 ABSTENTZIOA (GEROA BAI)


5.- Izaera erabakitzailea duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ


MOZIO EZ ERABAKITZAILEAK
6.- Izaera ez erabakitzailea duten premiazko mozioak, halakorik bada.

GENERO BERDINTASUNAREN ETA LGTBI+ POLITIKEN ARLOAN NEURRI ZEHATZAK MOZIOA (EH BILDU, PSN, GEROA BAI ETA CONTIGO ZUREKIN)

ONETSITA: 8 BAI (EH BILDU, PSN, GEROA BAI ETA CONTIGO ZUREKIN) ETA 8 ABSTENTZIOA (UPN ETA PP)

7.- Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba