2024ko apirilak 11

Gaurko osoko bilkuraren laburpena, 2024ko apirilaren 11

Foto noticia

BIDEOA: https://www.youtube.com/live/mGjfg4xHhcE?si=w4Bj3eMJzhyVpg3_


GAI-ZERRENDA

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI

1.- 2024ko martxoaren 7ko ohiko bilkuraren eta 2024ko martxoaren 20ko bilkura bereziaren aktak, irakurri eta, hala badagokio, onestea.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

JAKINAREN GAINEAN


IZAERA ERABAKITZAILEA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK

3.- Behin betiko onespena, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udal Plan

Orokorreko U.E.-21 unitateko Hiri Jarduketarako Plan Bereziarena, Promociones y Construcciones OFP S.L.k sustatua, ibilgailuak aparkatzeko lurzati publikoa sestrapean okupatzeko.

BOZKETA: ONETSITA

12 BAI (UPN, PSN, GEROA BAI, CONTIGO-ZUREKIN ETA PP) ETA 5 ABSTENTZIOA (EH BILDU)


4.- Bidezko den erabakia, Lizarra auzoko bizilagunen elkarteari 3. poligonoko 140., 141., 142. eta 144. lurzatiak eta lurzatien planoan identifikatutako bide-tartea doan lagatzeari buruzkoa, haietan hiri-baratzearen proiektua garatzeko.

AHO BATEZ ERABAKI DA


5.- Onartzea, hala badagokio, Estatuko Administrazio Orokorraren (AGE) informazioaren segurtasun-politika eta sinadura elektronikoaren eta ziurtagirien politikari atxikitzea.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA


 6.- Onartzea, hala badagokio, funtzionarioen eta administrazio-kontratudunen lan-baldintzei buruzko akordioaren 4. artikulua eta erakunde honen zerbitzura dauden eta 2016 – 2019 urteetarako onartu diren langileen hitzarmena aldatzeko proposamena.

BOZKETA: ONETSITA

10 BAI (UPN, PSN ETA PP); 7 EZ (EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO-ZUREKIN)


7.- Hasierako onespena, hala badagokio, Estella-Lizarrako Udalaren eta haren erakunde autonomoen 2024. urteko plantilla organikoa.

EH BILDU, GEROA BAI ETA APENA-ZUREKIN TESTUARI ZUZENKETAK AURKEZTEN DIZKIOTE.

ZUZENKETEN BOZKETA: ERREFUSATUAK. 10 EZ (UPN, PSN ETA PP); 7 BAI (EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO-ZUREKIN)


HASIERAKO PROPOSAMENAREN BOZKETA

BOZKETA. 10 BAI (UPN, PSN ETA PP); 7 EZ (EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO-ZUREKIN)


8.- Izaera erabakitzailea duten premiazko mozioak, halakorik bada.

MOZIO EZ ERABAKITZAILEAK

9.- PSN-PSOE Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, Hilobi Santuaren eliza zaharberritzeko eskatuz.

BOZKETA: ONETSITA

10 BAI (UPN, PSN ETA PP); 6 EZ (EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO-ZUREKIN)


10.- Izaera ez erabakitzailea duten premiazko mozioak, halakorik bada.

PSNren mozioa, Nazioarteko Eguna dela eta, ijitoei laguntzeko.

AHO BATEZ ERABAKI DA


11.- Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba