2022ko ekainak 30

Kontsultatu gaurko osoko bilkura arruntean hartutako erabakiak (2022ko ekainaren 30a)

Foto noticia

GAI-ZERRENDA

BIDEOA: https://youtu.be/-jz4ntws_a0


Adierazpen instituzionala, 28J LGTBI+ 2022 Harrotasunaren Nazioarteko Eguna dela eta


AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI

1.- 2022ko ekainaren 2ko ohiko osoko bilkuraren akta irakurri eta onetsi, bidezkoa bada.

*BOZKETARIK GABE ONETSI DA


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

*BOZKETARIK GABE ONETSI DA


3.- Udalbatzako kideel jakinaraztea EH Bilduko Udal Taldearen ordezkari gisa batzorde informatibo iraunkorretan arituko diren kideak, Mikel Colomo Gurbindo EH Bilduko udal taldearen Estella-Lizarrako Udaleko zinegotzi karguaz jabetu ondoren.

*JAKINAREN GAINEAN


IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK

4.-Bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udalaren Emakumeen aurkako Indarkeriaren aurreko jarduketa koordinatzeko protokoloa onestea.

*BOZKETARIK GABE ONETSI DA


5.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, 2021eko aurrekontu luzatuaren 9. aldaketa. Kreditu berezia eta kreditu gehikuntza.

*BOZKETARIK GABE ONETSI DA


6.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udalaren eta haren arakunde autonomoen 2022, urteko Aurrekontu Orokorraren proiektua.

BOZKETA 

  • APROBACIÓN PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO. APROBADO. 9 SÍ (EH BILDU, GEROA BAI, JORGE CRESPO Y MAGDALENA HERNÁNDEZ) Y 8 NO (NAVARRA SUMA Y PSN)
  • APROBACIÓN PRESUPUESTO ESCUELA DE MÚSICA. APROBADO POR UNANIMIDAD
  • APROBACIÓN BASES DE EJECUCIÓN: APROBADO. 9 SÍ (EH BILDU, GEROA BAI, JORGE CRESPO Y MAGDALENA HERNÁNDEZ) Y 8 NO (NAVARRA SUMA Y PSN)

Incluye enmienda in voce de Alcaldía para subir de 5.000 a 10.000 euros los contratos de servicios y suministros para los que se deberán exigir al menos 3 presupuestos, modificando las bases de ejecución del Presupuesto.

  • VOTACIÓN ENMIENDA: APROBADO. 9 SÍ (EH BILDU, GEROA BAI, JORGE CRESPO Y MAGDALENA HERNÁNDEZ) Y 8 NO (NAVARRA SUMA Y PSN)

 


7.-Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakonk bada.

MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK

8.-Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

  • MOZIOA (EH BILDU): MELILLAKO HESIAREN INGURUAN 2022KO EKAINAREN 24TIK 25EKO GOIZALDEAN GERTATUTAKO SARRASKIA SALATZEKO MOZIOA
  • *VOTACIÓN: APROBADO. 9 SÍ. (EH BILDU, GEROA BAI, JORGE CRESPO Y MAGDALENA HERNÁNDEZ), 1 NO (PSN), 7 ABSTENCIONES (NAVARRA SUMA)

 

  • MOCIÓN PRESENTADA POR LOS CONCEJALES NO ADSCRITOS EN REPRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA NAVARRA DE SALUD. MOCIÓN EN DEFENSA DE UN SISTEMA PÚBLICO DE CALIDAD
  • VOTACIÓN: APROBADO. 9 SÍ. (EH BILDU, GEROA BAI, JORGE CRESPO Y MAGDALENA HERNÁNDEZ), Y 8 ABSTENCIONES (NAVARRA SUMA Y PSN)

9.-Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba