2023ko martxoak 30

Gaurko osoko bilkura arruntean hartutako erabakiak

Foto noticia

GAI-ZERRENDA
AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI
1.- 2023ko martxoaren 2ko bilkura arruntaren akta eta ohiz kanpoko martxoaren16koa irakurri eta, hala badagokio, onestea.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA
2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

JAKINAREN GAINEAN


IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK
3.- Onestea, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako “ARIETA udal haur eskolako jantokirako janari prestatuak prestatu eta banatzeko” zerbitzuen administrazio kontratuaren lizitazio espedientea.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA


4.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udalaren etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duen 2. udal ordenantzako aldaketa.

*Navarra Suma propone antes de la votación una enmienda para rebajar los gravámenes propuestos a los mínimos dentro de lo que permite la legislación.

  • ZUZENKETAREN BOZKETA: BAZTERTUA. BAI (Navarra Suma), EZ (EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Jorge Crespo eta Magdalena Hernández).
  • BOZKETA: ONETSITA. BAI (EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Jorge Crespo eta Magdalena Hernández). EZ (Navarra Suma)

5.- Bidezko den erabakia, Estella-Lizarrako Udalaren Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako 2022ko urriaren 20ko erabakiaren kaltegarritasun-deklarazioari buruzkoa. Erabaki horren bidez ebatzi zen Lizarrako oinarrizko kirol, oinarri eta aisialdirik gabeko kirol klubei 2022. urtean dirulaguntzak emateko deialdia.

ONETSITA. BAI (EH Bildu, Geroa Bai, Jorge Crespo eta Magdalena Hernández). EZ (Navarra Suma eta PSN)


6.- Bidezko den erabakia, “Estella-Lizarrako Los Llanos kulturaguneko taberna kudeatu eta ustiatzeko zerbitzuak” izeneko zerbitzu publikoak emateko administrazio kontratuaren kudeaketan desoreka ekonomikoa deklaratzeko eskaerari buruzkoa.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA


7.- 2022ko abenduaren 31n aurrekontuaren gauzatze egoerari buruzko informazioaren berri ematea.

JAKINAREN GAINEAN


8.- Bidezko den erabakia, eragozpena altxatzeari eta judizioz kanpoko kreditua aitortzeari buruzkoa Estella-Lizarrako zezen-plazako konponketei dagozkien fakturak ordaintzeko.

ONETSITA. BAI (EH Bildu, Geroa Bai, Jorge Crespo eta Magdalena Hernández); EZ (Navarra Suma eta PSN)


9.- Onestea, bidezkoa bada, 2023ko aurrekontuko 4. aldaketa, Funtzio-talde bereko kontusailen arteko kreditu-transferentzia.

ONETSITA. BAI (EH Bildu, PSN, Geroa Bai, eta Magdalena Hernández), ABSTENTZIOA (Navarra Suma eta Jorge Crespo (por ausencia)).


10.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, aurrekontuko 6. aldaketa 2023kovaurrekontuan. Kreditu berezia eta kreditu gehikuntza.

ONETSITA. BAI (EH Bildu, PSN, Geroa Bai, Jorge Crespo eta Magdalena Hernández), ABSTENTZIOA (Navarra Suma).


11.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ


MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK
12.- EH-Bilduko udal taldeak eta atxiki gabeko zinegotziek aurkeztutako mozioa, “Kattalingune” LGTBIQ+ pertsonei laguntza integrala emateko zerbitzua mantentzearen alde.

ONETSITA. BAI (EH Bildu, Geroa Bai eta Jorge Crespo); ABSTENTZIOA (Navarra Suma eta Magdalena Hernández (ausente); EZ (PSN)


13.- Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

Moción de Navarra Suma pidiendo que se deniegue la cesión de la capilla del Hospital Viejo.

BOZKETA:  ONETSITA. BAI 8 (Navarra Suma eta PSN), ABSTENTZIOA 3 (GEROA BAI, Jorge Crespo eta Magdalena Hernández); EZ 6 (EH Bildu).


14.- Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba