2022ko urtarrilak 13

Gaurko osoko bilkura arruntean hartutako erabakiak, 2022eko urtarrilaren 13a

Foto noticia

GAI-ZERRENDA

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI

1.- 2021eko abenduaren 2ko osoko bilkuraren akta irakurri eta onetsi, bidezkoa bada.

AHO BATEZ ERABAKI DA

GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

JAKINAREN GAINEAN

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK

3.- Gai-zerrendan sartzea berretsi ondoren, bidezko den erabakia hartu, azaroaren 11ko 1999/21 Ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeari buruzkoa. Ebazpen horrek deuseztatu egin du 2020ko uztailaren 2ko erabakia, Lizarrako kiroldegiko pabilioia eta agua saladako udal igerilekuak errentamendu bidez kudeatzeko kontratua esleitzeari buruzkoa.

AHO BATEZ ERABAKI DA

4.- Onestea, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udalaren 2020ko kontu orokorra.

AHO BATEZ ERABAKI DA

5.- Bidezko erabakia hartu, ESCUR SLk aurkeztutako kalte-ordain eskaerari buruzkoa. “Oncineda gazteentzako aterpetxea” zeharka kudeatzeko kontratuaren gainean COVID-19ak eragindako osasun-krisiak eragindako kalteak direla eta.

AHO BATEZ ERABAKI DA

6.- Onestea bidezkoa bada, 2022ko aurrekontu luzatuaren 1. aldaketa. Diru-sarreren ondoriozko kredituen sorrera.

AHO BATEZ ERABAKI DA

7.- Onestea bidezkoa bada, 2022ko aurrekontu luzatuaren 2. aldaketa. Diru-sarreren ondoriozko kredituen sorrera.

MAHAI GAINEAN UTZI DA

8.- Hala badagokio, Aiegiko Udalari dagokion 94.976,94 euroko ordainketa onartzen duen 2021eko abenduaren 17ko 472/2021 Alkatetzaren ebazpena berrestea, Estella-Lizarra eta Aiegiko udalek oinarrizko gizarte zerbitzuak kudeatzeko sinatutako administrazio arteko hitzarmena betetzeko.

AHO BATEZ ERABAKI DA

9.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ DAGO

MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK

10.- Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ DAGO

11.- Eskariak eta galderak.

 

*NOTA: Se ha aprobado por unanimidad una Declaración institucional de rechazo por el asesinato machista de Sara Pina Yeregui en Tudela: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba