2023ko irailak 14

Gaur arratsaldean egindako iraileko osoko bilkura arruntaren laburpena

Orden del Día de la Sesión Ordinaria del jueves 14 de septiembre de 2023


*  Antes de comenzar la sesión se leyeron por parte del PSN dos declaraciones institucionales debatidas  y aprobadas en Junta de Portavoces:

  • Una para expresar el rechazo a la actitud de Rubiales tras la final del Mundial femenino de fútbol y de apoyo a Jenny Hermoso y el resto de jugadoras, entre otros puntos: Declaración institucional
  • Una sobre la ikurriña en el cohete: pidiendo por un lado respetar la Ley de Símbolos y por otro rechazar “el uso político del cohete”: Declaración institucional

GAI-ZERRENDA
AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI

1.- 2023ko ekainaren 17ko eta 23ko, eta uztailaren 6ko ohiz kanpoko bilkuren eta uztailaren 6ko bilkura arruntaren aktak irakurri eta, hala badagokio, onestea.

AHO BATEZ ERABAKI DA


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA
2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

JAKINAREN GAINEAN


IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK

3.- Onartzea, hala badagokio, sortzapenaren unean lurraren balioari aplikatu beharreko koefizienteak, balio-gehikuntza sortu den aldiaren eta Hirilurren Balio Igoeraren gaineko Zergaren zerga-tasaren aldaketaren arabera, 2024. urterako.

MAHAI GAINEAN UTZI DA


4.- Estellerriko produktuen merkatua Plazara! arautzen duen udal ordenantza behin betiko onartzea, hala badagokio.

BAZTERTUA

  • 10 EZ (7 UPN, 2 PSN ETA 1 PP)
  • 6 BAI (4 EH BILDU, GEROA BAI ETA CONTIGO/ZUREKIN)

5.- Aurrekontu arruntaren gauzatze-egoeraren aurrerapena eta mugimenduak eta diruzaintzako egoera 2023-06-31n.

JAKINAREN GAINEAN


6.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada. MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK

Moción presentada por EH Bildu, Contigo/Zurekin y Geroa Bai sobre los hechos acaecidos en el cohete «instando a la alcaldesa a reprobar la actuación del jefe de Policía Municipal, a iniciar expediente para dirimir responsabilidades» y a dar las explicaciones oportunas.

  • VOTACIÓN URGENCIA: ONETSITA: 15 BAI (8 UPN, 4 EH BILDU, 2 PSN, 1 GEROA BAI ETA 1 CONTIGO/ZUREKIN) ETA 1 NO (PP)
  • VOTACIÓN DE LA MOCIÓN: BAZTERTUA: 6 BAI (4 EH BILDU, 1 GEROA BAI ETA 1 CONTIGO/ZUREKIN), 8 EZ (UPN ETA PP) Y 2 ABSTENTZIOA (PSN)

7.- Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ

 


8.- Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba