2023ko abenduak 7

Gaur arratsaldean egindako abenduko ohiko bilkuraren laburpena

Foto noticia

* Antes de comenzar la sesión se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo del pequeño Mateo, de 7 años, y en apoyo y solidaridad con su familia.

GAI-ZERRENDA
AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI

1.- 2023ko azaroaren 2ko ohiko bilkuraren akta, irakurri eta, hala badagokio, onestea.

AHO BATEZ ERABAKI DA


GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, azken bilkuratik   hartutakoak.

JAKINAREN GAINEAN


IZAERA ERABAKITZAILEA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK
3.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, Udal Plan Orokorreko APA 1eko M3B etxesailaren xehetasun azterlaneko aldaketa, 2067 eta 2068. lurzatiei dagokiena, José Manuel Ochoa Santillan jaunak sustatua.

AHO BATEZ ERABAKI DA


4.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, 3. poligonoko 820, 821, 822 eta 823. lurzatietan, Logroñoko Bidea kalean, 1, 3, 5 eta 7an Hiri-Jarduketako Plan Berezia.

AHO BATEZ ERABAKI DA


5.- Behin betiko onestea, bidezkoa bada, Hiri Ekintzako Plan Berezia, Udal Planeko UC2-14 unitate finkatuaren eremuan dauden 2. poligonoko 1., 2., 3. eta 4. lurzatietan, San Jose plazako 2, 3, 4 eta 5 zk.etako jabeen elkarteek sustatua.

AHO BATEZ ERABAKI DA


6.- Estella-Lizarrako Udalaren Iruzurraren aurkako Plana, hala badagokio, onestea.

AHO BATEZ ERABAKI DA


7.- Estella-Lizarrako Udalaren 2022. ekitaldi ekonomikoko kontu orokorra onestea, hala badagokio.

AHO BATEZ ERABAKI DA


8.- Onestea, bidezkoa bada, aurrekontuko hogeita batgarren aldaketa, 2023 aurrekonturako. Diru-sarreren ondoriozko kredituak sortzea.

AHO BATEZ ERABAKI DA


9.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, 2023ko aurrekontuko hogeigarren aldaketa. Kreditu gehikuntza.

ONETSITA

BOZKETA: BAI 8 (UPN ETA PP), EZ 7 (EH BILDU, GEROA BAI ETA ZUREKIN) ETA 2 ABSTENTZIOA (PSN)


10.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, 2023ko aurrekontuko hogeitabigarren aldaketa. Kreditu gehikuntza.

AHO BATEZ ERABAKI DA


11.- Izaera erabakitzailea duten premiazko mozioak, halakorik bada

MOZIO EZ ERABAKITZAILEAK

*MOCIÓN DE GEROA BAI PARA CREAR UN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA CIUDAD

AHO BATEZ ERABAKI DA


*MOCIÓN DEL PSN PARA SOLICITAR UN PLAN DE ACCESIBILIDAD PLURIANUAL 2024-2027 EN MATERIA DE INCLUSIÓN

AHO BATEZ ERABAKI DA


12.- Izaera ez erabakitzailea duten premiazko mozioak, halakorik bada.

MOCIONES NO RESOLUTIVAS

*MOCIÓN DE UPN SOBRE EL CIERRE TEMPORAL DEL SERVICIO DE PARTOS DEL HOSPITAL

BAZTERTUA. 8 BAI (UPN ETA PP) y 9 EZ (EH BILDU, PSN, GEROA BAI ETA ZUREKIN)


*MOCIÓN DE PSN Y GEROA BAI SOBRE EL CIERRE TEMPORAL DEL SERVICIO DE PARTOS DEL HOSPITAL

ONETSITA. 10 BAI (UPN, PSN, GEROA BAI) ETA 7 EZ (EH BILDU, ZUREKIN ETA PP)


*MOCIÓN DE  EH BILDU Y ZUREKIN EN NOMBRE DE LAS MUJERES EMBARAZADAS DE TIERRA ESTELLA

AHO BATEZ ERABAKI DA

13.- Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba