2023ko uztailak 27

Gaurko osoko bilkura arruntean hartutako erabakiak

Foto noticia

GAI-ZERRENDA
GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

1.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK
2.- Bidezko den erabakia, Estella-Lizarrako Udalaren titulartasunekoa den ondasun higigarria efektu ez-erabilgarritzat deklaratzeko espedienteari hasiera emateari buruzkoa.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

3.- Bidezkoa den erabakia, uztailaren 13ko 307/2020 Alkatetzaren ebazpenaren bidez onetsitako likidazioen deuseztasun-eskabideari buruzkoa (Esp.: 159 eta 160/2019 eta 1503249 eta 1503250 ordainagiriak, Hirilurren Balio Igoeraren gaineko Zergaren gainekoak.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA
4.- Berrestea, hala badagokio, AUZO LAGUN S. Coop enpresari, esleitzen dion 2023ko ekainaren 30eko 370/2023 Alkatetzaren ebazpena, horren bidez “Arieta Haur Eskolako jantokirako prestatutako janariak prestatu eta banatzea” zerbitzua kontratatzen baita.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

5.- Ekainaren 22ko 353/2023 Alkatetzaren ebazpena berrestea, hala badagokio. Ebazpen hori Estella-Lizarrako Udalak administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura arrunta) izandako agerpenari buruzkoa da (prozedura arrunta). Errekurtso hori NURIA OSÉS MÚGICA andreak jarri zuen, Estella-Lizarrako Udalaren osoko bilkurak 2022ko abenduaren 22an hartutako erabakiaren aurka. Ebazpen horrek hiri-jarduketarako plan berezia behin betiko onetsi zuen APA 3 eremurako (Iparraldeko kaleko pasealekua) eta abokatua eta prokuradorea izendatzea.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

6.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ

MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK
7.- Izaera ez erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ

8.- Eskariak eta galderak.

NOTICIAS RELACIONADAS

Volver arriba