2021eko urriak 7

Gaurko osoko bilkura arruntean hartutako erabakiak, urriak 7

Foto noticia

Gaurko osoko bilkura arruntean hartutako erabakiak, urriak 7GAI-ZERRENDA

AKTAK IRAKURRI ETA ONESTSI

1.- 2021eko irailaren 9ko osoko bilkuraren akta irakurri eta onetsi, bidezkoa bada.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

GOBERNU-ORGANOEN KONTROLA ETA FISKALIZAZIOA

2.- Alkatearen Ebazpenak eta Tokiko Gobernu Batzordeak hartutako erabakiak, ohiko azken bilkuratik hartutakoak.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK

3.- Estella-Lizarrako kale-izendegia onestea, hala badagokio, EINekin errolda-koordinaziorako.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

**PSN-PSOE udal taldeak aurkeztutako mozioa, “Lizarra, ciudad de acogida-Estella, harrera hiria” horma-irudian agertutako pintadak gaitzesteko.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

4.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udal Plan Orokorreko egiturazko antolamenduko determinazioen aldaketa, “LIZARRA” kanpina handitzeko.

ONETSITA. 9 BAI (EH BILDU, PSN, GEROA BAI eta JORGE CRESPO); 7 ABSTENTZIOA (NAVARRA SUMA)

 

5.- Behin betiko onespena, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako Udal Plan Orokorreko antolamendu xehakatuko determinazioen aldaketa puntuala, UC 4.4.2 unitatean.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

6.- Onestea, bidezkoa bada, Estella-Lizarrako erromesen udal aterpetxea Lizarrako Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearen alde lagatzeko hitzarmenaren aldaketa.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

7.- Berrestea, hala badagokio, 2021eko ekainaren 28ko 336/2021 Alkatetzaren ebazpena, “Aldane parke eolikoa, 52 mW-koa, aldez aurreko administrazio-baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren aurkako alegazio-idazkiari buruzkoa eta ebakuazio-azpiegitura”, Green Capital Development 113 SLUk sustatua.

ONETSITA: 7 BAI (EH BILDU eta Jorge Crespo), 8 ABSTENTZIOA (NAVARRA SUMA eta PSN), eta 1 EZ (GEROA BAI)

 

8.- Onartzea, hala badagokio, 2021eko aurrekontuko 10. aldaketa. Diru-sarreren ondoriozko kredituen sorrera.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

9.- Hasierako onespena, bidezkoa bada, 15. ordenantza fiskaleko aldaketa, bide publikoko eta herrilurretako lurzoru, hegalkin eta zorupearen aprobetxamendu berezietako tasak arautzen dituena

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

10.- Izaera erabakigarria duten premiazko mozioak, halakorik bada.

EZ

MOZIO EZ ERABAKIGARRIAK

 

11.- PSN-PSOE udal taldeak aurkeztutako mozioa, gobernu taldeari eskatuz hiriari eguneko zentro bat emateko behar diren tramiteak egin ditzan.

BOZKETARIK GABE ONETSI DA

 

12. Mozioa. EH Bildu. ‘Deskonektatu Elektriketatik. Haien iruzurraren aurrean, burujabetza energetikoa!’

BAZTERTUA.  9 EZ (NAVARRA SUMA, PSN eta GEROA BAI); BAI 7 (EH BILDU eta Jorge Crespo)

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Osoko bilkura arrunta. Iraila

Bihar, osteguna, irailaren 14an, 18:00etan, iraileko ohiko osoko bilkura eginen da.Hauxe da gai-zerrenda:9 Convocatoria Pleno septiembre

Volver arriba