Behin betiko zerrenda eta matrikula formalizatzea Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxean. Arieta Haur Eskola

ONARTUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

Kontsultatu hemen behin betiko zerrenda erreklamazioen epea igaro ondoren:

LISTA DEFINITIVA 20-21

MATRIKULAZIOA

 • Matrikula: uztailaren 17tik 24ra.
 • Prozedura: telematikoa. Eskabide bat bete beharko duzue.
 • Arreta ordutegia: 8.00etatik 14.00etara, 948 552039 telefonoan.
 • Dokumentazioa: eskatutako dokumentazio guztia helbide elektroniko honetara bidali behar da arieta@estella-lizarra.com

1. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

 • Gizarte Segurantzako kartillaren edo txartelaren fotokopia, haurra inskribatua dela frogatzeko.
 • Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria. Aldez aurretik, emailez bidaliko zaizue 75 euroko ordainketa egiteko ordainagiria, matrikula fidantza bezala.
 • Familia liburuaren fotokopia (gurasoak eta seme-alabak).
 • Gurasoen edo legezko tutoreen 2019ko Pertsona fisikoen errentaren gaineko aitorpenaren fotokopia. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena egin beharrik ez badute, errenten edo diru-sarreren zinpeko aitorpena eta/edo ikastetxearen titulartasuna duen toki entitateak beharrezkotzat jotzen dituen agiriak aurkeztu beharko dituzte, familiak 2019. urtean izan dituen diru-sarrerak zehazteko.
 • Ordainagiriak helbideratzeko banku entitateko kontu-zenbakiaren fotokopia, titularra eta zenbakia agertzen dituena.
 • Kasua bada, beharrezkoa den osasun informazioa, haurra behar den moduan zaintzeko.

 

  2.HAURRAREN DATUAK:

  Izena eta abizenak (*)

  Jaiotze data (*)

  Nazionalitatea (*)

  Aitaren izena eta telefonoa (*)

  Amaren izena eta telefonoa (*)

  Familia unitatea osatzen duen pertsona kopurua (*)

  3.AUKERA MATRIKULATZEKO (*):


  Eskatzailearen adierazpena eskabide hau aurkeztearekin batera::


  Onartua izateko eskaera aurkezten duen pertsonaren izena, deiturak eta NAN (*)

   

  * Estella-Lizarrako Udalaren Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxean matrikulatuta geratu da, 3. atalean adierazten den aukerarekin, eta 1. atalean aipatzen den dokumentazioa aurkeztu du.

  Volver arriba