Bulego orokorrak


OHIKO IZAPIDEAK

HIRI- ETA LANDA-LURREN GAINEKO KONTRIBUZIOA (IBI) ETA KATASTROA
IBILGAILUEN ZIRKULAZIOAREN GAINEKO ZERGA
JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA (IAE)
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA (ICIO) ETA HIRIGINTZA
GAINBALIOAK
EZKONTZA ZIBILAK ETA EZKONDU GABEKO BIKOTE EGONKORREN ERREGISTROA

 

Volver arriba